Cizí jazyk a volitelné předměty

Ve školním roce 2008/19 se uskuteční

2. cizí jazyk: NJ ,  RJ

VP2: Přírodovědná praktika    Technické činnosti

VP1:  Anglická konverzace      Cvičení z M     Práce na PC     Ekologie


Významná změna ve školním řádu pro tento školní rok!!

bod č.17:

V průběhu školního vyučování má žák vypnutý mobilní telefon a ten je po celou dobu vyučování uložen v aktovce. Na školních akcích nebo v době, kdy učitel telefon povolí používat, je zakázáno navštěvovat webové stránky s urážejícím, agresivním nebo vulgárním obsahem, dále zneužívat digitální materiály vytvořené během výuky ana školních akcích. Je zakázáno pořizovat během vyučování jakékoliv záznamy (zvukové, obrazové, elektronické) bez souhlasu vyučujícího nebo spolužáka.

Vyučováním se rozumí celá doba vyučování od první hodny až do poslední včetně přestávek!

Skříňky

02.09.2017

V letošním školním rode mají děti tu výhodu, že každý má svou vlastní skříňku, i když nejsou všechny stejně velké. Všichni odevzdají náhradní klíč třídní učitelce označený buď jménenem nebo číslem skříňky. Číslo a jméno jsou uvedeny níže. Klepněte na žlutý nadpis Skříňky.