Kdo nás učí

Matematika a Fyzika - Svatava Odložilíková

Český jazyk, Anglická konverzace - Dagmar Černá

Angličtina, Němčina - Andrea Manová

Zeměpis, Výchova ke zdraví, Tělocvik (holky) - Roman Ambrosek

Přírodopis, Výtvarná vých, Praktika z přírodopisu,Ekologii - Andrea Lastomirská

Dějepis, Ruština, Výchova k občanství - Zdeňka Říhovská

Technické činnosti, Práce s počítačem - Jakub Kuřímský

Tělocvik (kluci) - Jan Pařík

Hudební výchova - Jan Čechovský

Cvičení z matematiky - Jana Masaříková