Kdo nás učí

Český jazyk -  Dagmar Černá

Anglický jazyk - Hana Hubíková

Matematika - Svatava Odložilíková

Fyzika - Svatava Odložilíková

Dějepis - Jan Pařík

Zeměpis - Jan Pařík

Přírodopis - Andrea Lastomirská

Informatika - Jakub Kuřímský

Pracovní činnosti - Jakub Kuřímský

Výchova ke zdraví - Jana Masaříková

Výchova k občanství - Zdeňka Říhovská

Hudební výchova - Renata Karpíšková

Výtvarná výchova - Jakub Kuřímský

Tělesná výchova - Renata Karpíšková, Jan Pařík