Kdo nás učí

Matematika a Fyzika - Svatava Odložilíková

Český jazyk, Anglická konverzace - Dagmar Černá

Angličtina, Němčina - Andrea Manová

Zeměpis - Jan Pařík

Výchova ke zdraví - Jiří Sliacký

Tělocvik  - Lukáš Galbavý

Přírodopis, Výtvarná vých, Praktika z přírodopisu,Ekologii - Andrea Lastomirská

Dějepis, Ruština, Výchova k občanství - Zdeňka Říhovská

Technické činnosti, Práce s počítačem - Jakub Kuřímský

Hudební výchova - Jan Čechovský

Cvičení z matematiky - Jana Masaříková