Vítejte ve třídě VI. B

Naše třída je umístěna v učebně fyziky a chemie v přízemí.

Ve třídě je 20 žáků: 14 dívek a 6 chlapců. Pocházejí z Vranovic, Ivaně, Hrušovan u Brna, Žabčic a Přísnotic a Unkovic.

Třídním důvěrníkem byla zvolena paní Mgr. Lenka Koubková (e-mail: lenka.koubkova@email.cz

Nejnovější informace

Fotky na rajčeti

Akce v červnu:

8. 6. Školní výlet

14. 6. Vranovice mají talent (zkrácené vyučování)    

22. 6.  Zkrácená výuka: kontrola učebnic

25. 6. výměna učbnic

26. 6. Sportovní den

27. 6. Vysvědčení


Mléko a ovoce do škol

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou: děti dostávají zdarma v rámci zdravé výživy mlíčko a ovoce (popř. salát).  Je však velmi znepokojující, jak děti zacházeji s jídlem. S despektem. Množí se případy vyhozeného jídla, úplně netknutého. Někdy ovoce a mlíčko slouží jako potravinové "bomby". Děti znečišťují školu i prostředí vesnice. Rozhodně nechci generalizovat, ale bohužel, je to tak. Několkrát byli upozorňováni, že takto se s jídlem nezachází. Vše marné. Pokud něco nechtějí, mají to vzít domů, nebo dát spolužákům. Stále se však objevují popsané nešvary.

Proto jsem Vás v ŽK požádala,abyste se vyjádřili, zda má pro Vaše dítě vůbec smysl, aby mléko a ovoce odebíralo.

Pokud se situace i přesto nezlepší, příští rok škola nebude odebírat.

Změna rozhvrhu

Z důvodu odchodu p. uč. Suchánkové na mateřskou dovolenou dochází od 5. 3. ke změně rozvrhu. Rozhvrh je v sekci Výuka

Počet hodin denně zůstává zachován. Změna vyučujících: Vv bude učit p. uč. Kuřímský.

Informace o cizím jazyku a volitelných předmětech v sekci pro rodiče.

21. 12. Vánoční turnaj v minikopané fotky

20. 12. VIDA centrum: program "Můj mikrosvět" fotky

Fotky z výtvarky na rajce.cz

Fotografie z Adaptačního pobytu v Ivančicích na rajce.cz






.




ZŠ a MŠ Vranovice

Masarykova 178, Vranovice 691 25

odlozilikova@skolavranovice.cz

Peníze na pomůcky - sešity a výkresy, přinést do 15. 6.

Pokud žáci nepřinesou 320,- Kč do pátku, rozumí se, že si je zakoupí sami.

Významná změna ve školním řádu pro tento školní rok!!

bod č.17: dále viz: Informace pro rodiče