Vítejte ve třídě VI. B

Naše třída je umístěna v učebně fyziky a chemie v přízemí.

Ve třídě je 20 žáků: 13 dívek a 7 chlapců. Pocházejí z Vranovic, Ivaně, Hrušovan u Brna, Žabčic a Přísnotic a Unkovic.

Třídním důvěrníkem byla zvolena paní Mgr. Lenka Koubková (e-mail: lenka.koubkova@email.cz

Nejnovější informace

Akce v květnu:

14. 5. výukový program: Mám chytré tělo (45,- kč)

16. 5. exkurze do skleníků a botanické zahrady MU na Kotlářské v Brně (55,- Kč) plus jízdenky na 5 zón (nutno mít s sebou doklad o tom, že dítětí nenbylo 15 let s fotografií)    

22. 5.  Fotografování tříd (35,- společná, 25,- skupinky)

24.5. Branný den

8. 6. Školní výlet - Josefovské údolí a Františčina huť. (u Adamova)


Mléko a ovoce do škol

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou: děti dostávají zdarma v rámci zdravé výživy mlíčko a ovoce (popř. salát).  Je však velmi znepokojující, jak děti zacházeji s jídlem. S despektem. Množí se případy vyhozeného jídla, úplně netknutého. Někdy ovoce a mlíčko slouží jako potravinové "bomby". Děti znečišťují školu i prostředí vesnice. Rozhodně nechci generalizovat, ale bohužel, je to tak. Několkrát byli upozorňováni, že takto se s jídlem nezachází. Vše marné. Pokud něco nechtějí, mají to vzít domů, nebo dát spolužákům. Stále se však objevují popsané nešvary.

Proto jsem Vás v ŽK požádala,abyste se vyjádřili, zda má pro Vaše dítě vůbec smysl, aby mléko a ovoce odebíralo.

Pokud se situace i přesto nezlepší, příští rok škola nebude odebírat.

Změna rozhvrhu

Z důvodu odchodu p. uč. Suchánkové na mateřskou dovolenou dochází od 5. 3. ke změně rozvrhu. Rozhvrh je v sekci Výuka

Počet hodin denně zůstává zachován. Změna vyučujících: Vv bude učit p. uč. Kuřímský.

Informace o cizím jazyku a volitelných předmětech v sekci pro rodiče.

Dne 30. 1. 2018 se měl konat ve škole hudební program, cena 40 kč - ZRUŠENO pro nemoc, náhradní termín 18. 4. 2018

21. 12. Vánoční turnaj v minikopané fotky

20. 12. VIDA centrum: program "Můj mikrosvět" fotky

Fotky z výtvarky na rajce.cz

Fotografie z Adaptačního pobytu v Ivančicích na rajce.cz


.
ZŠ a MŠ Vranovice

Masarykova 178, Vranovice 691 25

odlozilikova@skolavranovice.cz

Třídní schůzky a hovorové hodiny: 19. 4. (čt)

Významná změna ve školním řádu pro tento školní rok!!

bod č.17: dále viz: Informace pro rodiče