Výuka


Rozvrh hodin

Matematika

13. 6.  středa - Závěrečná písemná práce

KVÁDR a KRYCHLE (M3) - zopakovat převody jednotek objemu

Zopakovat násobilku! Probíráme Dělitelnost (M2 - s oranžovým pruhem)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=01.+D%C4%9Blitelnost#selid

Desetinná čísla:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=02.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid
Možnost procvičování všeho možného z matematiky a z českého jazyka:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/symboly_g/symboly_g.htm   otevřít v programu Explorer

Český jazyk