Výuka


Řešení slovních úloh z hodiny matematiky v pátek 6. 4. 2018

1) Brigáda

celkem ..... 210 brigádníků 1. pole ..... 105 br. 2. pole .... 60 br. 3. pole ......45 br. (= 210 -105 -60)

kolik brigádníků ve skupině ..... ?

D(105, 60, 45) = 3*5 = 15 brigádníků. v každé skupině

105 = 5.21 = 5 . 3 .7

60 = 10.6=2.5.3.2

45.=9.5= 3.3.5

2)Obdélníkový papír na čtverce

D(220,308) = 2.2.11=44 mm (bude strana čtverce)

220 = 10.22=2.5.2.11

308=2.154=2.2.77=2.2.7.11

3) Mikuláš

D(54, 81,135) = 3.3.3 = 27 balíčků

54 = 6.9=2.3.3.3 2pomeranče

81= 9.9=3.3.3.3 3 čerty

135=5.27=5.3.3.3 5 jablek

4) Autobusy

n(6,9) = 3.2.3= 18 minut (se setkají znovu)

6 = 2.3

9 = 3.3

5)Setkání na stanici MHD

n(25,10,15) = 5.5.2.3 = 150 minut

150 min = 2h 30 min

6:00 + 2:30 = 8:30 Setkají se v 8:30 ráno

6) Rozřezání tyček 24 dm, 3 m = 30 dm, 160 cm = 16 dm

D(24, 30, 16) = 2 dm

24 = 2.2.2.3

30=2.5.3

16 = 2.2.2.2

celkem 2.2.3+5.3+2.2.2 = 12+15+8 = 35 tyček o délce 2 dm = 20 cm

Rozvrh hodin