Výuka


Rozvrh hodin

Matematika

Příprava na pololetní písemnou práci

zápis desetinného čísla

porovnávání des. č.

zaokrouhlování des.č.

převody jednotek délky a plochy

sčítání a odčítání des.č.

Násobení a dělení des.č.

Povrch a síť kvádru (početní a konstrukční úlohy)

Dodělat list pro domácí přípravu!!!!!
Od 4. 12. probíráme desetinná čísla. Nosit učebnici 2.díl (s oranžovým pruhem)
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=02.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid
Možnost procvičování všeho možného z matematiky a z českého jazyka:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/symboly_g/symboly_g.htm   otevřít v programu Explorer

Fyzika

Fyzikální veličiny - DÉLKA


Český jazyk