Výuka


Rozvrh hodin

Matematika

16. 11. (čt) Čtvrtletní písemná práce

Probíráme geometrii: tzn, nosit trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko, úhloměr

Čtverec a obdélník: vlastnosti, konstrukce, obvod a obsah, převody jednotek

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/symboly_g/symboly_g.htm   otevřít v programu Explorer

Český jazyk

Fyzika

Model atomu